Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň-Bory 97,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. června 2016