Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Blansko 97,2 MHz/100 W, Lovosice 97,0 MHz/100 W, Teplice 87,6 MHz/100 W, Uherský Brod-vodárna 95,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 14. dubna 2016