Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ústí nad Labem-Stříbrníky 99,3 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 15. března 2016