Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Teplice 105,3 MHz MHz/100 W a Jičín-silo 98,9 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 8. února 2016