Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno-město 97,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 12. ledna 2016