Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Chotěboř 89,0 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. prosince 2015