Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Český Krumlov 100,0 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. prosince 2015