Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ústí nad Orlicí 95,5 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 17. prosince 2015