Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Šumperk-Kolšov 89,1 MHz/500 W se lhůtou pro doručení žádostí do 17. prosince 2015