Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-centrum 88,9 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 3. prosince 2015