Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Cheb 91,8 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 3. prosince 2015