Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Jihlava-Holý vrch 90,3 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 26. listopadu 2015