Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Česká Lípa-město 102,6 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 19. listopadu 2015