Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Tábor-město 99,9 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 7. října 2015