Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Děčín-město 92,7 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 22. září 2015