Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 107,0 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 18. září 2015