Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Opava-město 90,1 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. srpna 2015