Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Hradec Králové 104,1 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 29. července 2015