Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 88,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 15. července 2015