Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Hradec Králové 89,1 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 27. března 2015