Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno-město 102,4 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 9. ledna 2015