Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Moravské Budějovice 981 kHz/5 kW se lhůtou pro doručení žádostí do 5. prosince 2014