Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Kroměříž 103,3 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 19. září 2014