Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Děčín-město 87,6 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 1. srpna 2014