Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Svitavy-Opatov 107,8 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 15. července 2014