Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Valašské Meziříčí-Štěpánov 87,9 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 15. července 2014