Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Znojmo 95,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. června 2014