Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Břeclav-město 93,2 MHz/100 W, Hodonín-město 91,4 MHz/500 W a Kyjov 91,8 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 30. května 2014