Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Domažlice-Vavřinec 99,0 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí 30. května 2014