Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice 88,0 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 23. května 2014