Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Sokolov-Na Ovčárně 99,0 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí 16. května 2014