Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Bílov 90,2 MHz/50 W, Hladké Životice 95,5 MHz/50 W, Klimkovice 88,6 MHz/50 W, Lipník nad Bečvou-město 90,2 MHz/50 W, Hynčice 87,8 MHz/50 W, Liberec-Hanychov 103,3 MHz/100 W a Ústí nad Labem-Předlice 101,2 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 9. května 2014