Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Nový Jičín-silo 91,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 9. května 2014