Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Moravské Budějovice 107,9 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 2. května 2014