Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Dačice-město 98,5 MHz/250 W se lhůtou pro doručení žádostí 2. května 2014