Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno-Barvičova 100,8 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 2. května 2014