Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Velké Meziříčí 105,7 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 25. dubna 2014