Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Děčín-město 97,1 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 25. dubna 2014