Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Opava-město 97,3 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí 20. března 2014