Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Břeclav 99,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 13. března 2014