Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Most 102,6 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 27. února 2014