Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Moravské Budějovice 98,3 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 20. února 2014