Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Kutná Hora-nemocnice 92,5 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 13. února 2014