Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Plzeň-Doubravka 94,9 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 6. prosince 2013