Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Cheb-Špitálský vrch 97,1 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 15. listopadu 2013