Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Písek 100,2 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí 15. listopadu 2013