Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 981 kHz/10 kW se lhůtou pro doručení žádostí 8. listopadu 2013