Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Sokolov 105,2 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 1. listopadu 2013