Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Cheb-Špitálský vrch 105,8 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 14. října 2013