Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Děčín-město 92,0 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí 30. září 2013